בחירת רישיון
התחברות

מה גובהו המרבי (מעל פני הדרך) של מטען שרשאי להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 8,000 ק״ג?

לפי הגדרת רשות הרישוי.