מאגר שאלות תאוריה

מה החריגה המרבית המותרת באורך המטען מאחור, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מ-15,000 ק״ג?

  • עד מטר אחד מלפנים ועד מטר אחד מאחור בלבד.
  • שליש מאורך משטח ההטענה – ורק כאשר המטען הוא יחידה אחת.
  • שליש מאורך משטח ההטענה מלפנים וגם מאחור - למטען המחולק לשניים.
  • שליש מאורך משטח ההטענה מלפנים וגם מאחור – ורק כשהמטען הוא יחידה אחת.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה