בחירת רישיון
התחברות

מה החריגה המרבית המותרת באורך המטען מאחור, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מ-15,000 ק״ג?

לפי הוראת רשות הרישוי.