בחירת רישיון
התחברות

מהי הגדרת "רכב מיושן" לגבי רכב נוסעים פרטי?

רכב בן 19 שנים כהגדרת רשות הרישוי.