בחירת רישיון
התחברות

האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?

כן. בדרך כלל בשטר המטען מופיע סוג ומשקל המטען.