מאגר שאלות תאוריה

האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?

  • לא, המשקל המצוין בשטר המטען אינו עובדה מוגמרת, מוצקה ומקובלת.
  • כן, רק למטענים שמשקלם 10,000 ק"ג לכל היותר.
  • כן, הצגת משקלו של המטען בשטר המטען מהווה הוכחה לנכונות המשקל בגבולות של 20 אחוזים מעל או מתחת למצוין בשטר המטען.
  • כן.

הסבר: כן. בדרך כלל בשטר המטען מופיע סוג ומשקל המטען.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה