בחירת רישיון
התחברות

איזו פעולה יש לעשות לאחר שהכלי נרתם לזרועות ההרמה ההידרוליות?