בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש הסימון על פני הדרך?

מותר לרכב הנוסע מימין לקו המקוקו לעבור לנתיב הנגדי.

practiceimage