בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

מקום חניה לנכה אשר משתמש בכיסא גלגלים או קביים ומצויד בתו כנדרש.

practiceimage