מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

  • אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
  • מותר, רק בשעות היום.
  • מותר, כאשר יש מקומות חנייה פנויים רבים.
  • מותר לכל רכב בעל תו חנייה רגיל לחנות כאשר המקום פנוי.

הסבר: מקום חניה לנכה אשר משתמש בכיסא גלגלים או קביים ומצויד בתו כנדרש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה