מאגר שאלות תאוריה

מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?

  • התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב.
  • התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של תקלות ברכב.
  • התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב.
  • התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח.

הסבר: לפי הוראות היצרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה