בחירת רישיון
התחברות

כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

ביציאה מדרך עפר יש לתת זכות לרכב הנוסע בדרך הסלולה.