מאגר שאלות תאוריה

לפניך תמרור איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

  • 123
  • 301
  • 115
  • 310

הסבר: תמרור 126 נמצא בדרך השמאלית ותמרור 123 נימצא בדרך הראשית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה