בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

רכבים הנוסעים בנתיב השמאלי.