בחירת רישיון
התחברות

מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?

תחזוקה מונעת היא טיפול הרכב לפי הוראות היצרן על מנת לשמור על תקינותו בכל עת.