מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט בגלל עבודות בכביש.
  • האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך.
  • האט – כביש משובש לפניך.
  • האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.

הסבר: תמרור אזהרה המזהיר מפני פס האטה לפנייך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה