בחירת רישיון
התחברות

כשנורית בלם עזר (חנייה) בלוח המחוונים (לוח השעונים) דולקת בעת הנסיעה:

בלם העזר מופעל. יש לשחרר את בלם העזר.