מאגר שאלות תאוריה

כשנורית בלם עזר (חנייה) בלוח המחוונים (לוח השעונים) דולקת בעת הנסיעה:

  • בלם עזר (חנייה) אינו מופעל ויש להפעילו.
  • בלם עזר (חנייה) בסדר. הנורית מקולקלת, וצריך להחליף את הנורית.
  • הכול בסדר. זו נורית בקרה שצריכה לדלוק כל זמן שבלם עזר (חנייה) תקין.
  • בלם עזר (חנייה) מופעל ויש לשחררו. הוא בולם בפועל את הרכב.

הסבר: בלם העזר מופעל. יש לשחרר את בלם העזר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה