בחירת רישיון
התחברות

אסור להחנות רכב בתחום של:

לפי הוראת רשות הרישוי.