מאגר שאלות תאוריה

מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

  • יש רק לוודא שניתן אות במחוון הכיוון בעת המעבר.
  • יש לקיים תקשורת עם הנהגים האחרים ולתת אות שלושה ק"מ לפני המעבר.
  • איתות בזמן וממרחק מספיק, בדיקה היקפית מכל כיוון ומבט במראות לפני תחילת המעבר.
  • יש לאותת במחוון הכיוון ובאורות החזית בעת המעבר.

הסבר: לנקוט באמצעי זהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה