בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

בכביש חד סטרי אפשר לעבור מכשול משני צדדיו.