מאגר שאלות תאוריה

מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן למצוא ב:

  • מוסך מורשה בלבד.
  • רישיון הרכב.
  • חברת הביטוח של הרכב.
  • ספר הרכב, שמספק יצרן הרכב או היבואן.

הסבר: לפי הוראות יצרן הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה