מאגר שאלות תאוריה

כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

  • נסה לעקוף אותו כדי להשאיר אותו מאחור.
  • שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך (לפי שיטת שמירת מרחק – 22, 21).
  • עצור מיד כשאתה מבחין באורות הבלימה של הרכב שלפניך, בלי קשר למרחק ממנו.
  • החזק רגל על בלם הרגל דרך קבע כדי שגם אתה תוכל לעצור אם יהיה הצורך.

הסבר: שיטת 21,22 היא שיטת 2 השניות .עלינו להגיע למקום שהרכב שלפנינו היה לפני 2 שניות על ידי ספירת 21,22.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה