בחירת רישיון
התחברות

כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

שיטת 21,22 היא שיטת 2 השניות .עלינו להגיע למקום שהרכב שלפנינו היה לפני 2 שניות על ידי ספירת 21,22.