מאגר שאלות תאוריה

אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:

  • 16 נוסעים, נוסף לנהג.
  • 16 נוסעים, כולל הנהג
  • 12 נוסעים, נוסף לנהג.
  • שמונה נוסעים, נוסף לנהג.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה