בחירת רישיון
התחברות

היכן אסור להחנות בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג?

במקום שתמרור מורה על איסור.