בחירת רישיון
התחברות

הגדר "כביש חד-סטרי":

כביש חד סטרי הוא כביש שהתנועה מותרת בכיוון אחד בלבד.