בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

יש לשמור רווח מכל הכיוונים, לנסוע במהירות סבירה לגודש התנועה ולהסתכל מסביב.

practiceimage