מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

  • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה כדאי להיצמד לרכב שלפנים.
  • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה די לשמור רווח נאות מלפנים.
  • הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
  • נהג כרגיל. אין צורך בתשומת לב מיוחדת לבטיחות בנסיעה בתנאי עומס תנועה.

הסבר: יש לשמור רווח מכל הכיוונים, לנסוע במהירות סבירה לגודש התנועה ולהסתכל מסביב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה