בחירת רישיון
התחברות

פנסי רוחב חובה להתקין:

לפי דרישת רשות הרישוי.