בחירת רישיון
התחברות

היכן יוקצו מקומות לאנשי ביטחון באוטובוס בקו שירות?

אנשי ביטחון ישבו במושבים הקידמיים משני צידי המעבר.