מאגר שאלות תאוריה

היכן יוקצו מקומות לאנשי ביטחון באוטובוס בקו שירות?

  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית – שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר.
  • המושב הכפול מאחורי מחיצת הנהג.
  • באוטובוס עירוני – מול הדלת האחורית.
  • המושב שאחרי הדלת הקדמית והמושב שאחרי הדלת האחורית.

הסבר: אנשי ביטחון ישבו במושבים הקידמיים משני צידי המעבר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה