בחירת רישיון
התחברות

לשם מה דרוש להתקין מסגרת בטיחות בטרקטור?

מזגרת בטיחות משמשת ככלוב המונע פגיעה בנהג בזמן התהפחות.