מאגר שאלות תאוריה

לשם מה דרוש להתקין מסגרת בטיחות בטרקטור?

  • להגנה על המפעיל בזמן עבודה בין עצים וענפים.
  • להגנה על המפעיל בזמן תאונת התנגשות.
  • להגנה על המפעיל מפני גשם.
  • להגנה על המפעיל בזמן התהפכות הטרקטור.

הסבר: מזגרת בטיחות משמשת ככלוב המונע פגיעה בנהג בזמן התהפחות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה