בחירת רישיון
התחברות

מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

יש להודיע על כל שינוי במצב הבריאות