בחירת רישיון
התחברות

התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

תמרור המורא על יכולת לנסיעה ישר בלבד

practiceimage