מאגר שאלות תאוריה

מה תפקיד המתנע (סטרטר) ברכב?

  • לחבר את התנועה מן המנוע לגלגלים.
  • לנתק את התנועה מן המנוע לגלגלים.
  • להתניע את המנוע.
  • לשלוט על פעולת המנוע.

הסבר: כשמו כן הוא, מתניע

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה