בחירת רישיון
התחברות

מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

לפי דרישת רשות הרישוי.