מאגר שאלות תאוריה

מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

  • כשהרכב מוביל חומרים מסוכנים (חומ"ס).
  • כשהרכב אושר להובלת מטען כבד.
  • כשרוחב המטען החורג יותר מ-3.00 מטרים ואורכו יותר מ-20.00 מטרים.
  • כשרוחב מטענו יותר מ-3.40 מטרים.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה