בחירת רישיון
התחברות

מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?

4ור גבוהה מצויין בלוח השעונים באור כחול.