בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

לפי לוח המהירויות בפקודת התעבורה.

practiceimage