מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

  • בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה עירונית - 100 קמ"ש.
  • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 70 קמ"ש.
  • בדרך עירונית - 40 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
  • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.

הסבר: לפי לוח המהירויות בפקודת התעבורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה