בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?

כל רכב שמשקלו כולל מטען הוא 3500 ק"ג.