מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?

  • בכל רכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע.
  • בכל רכב מסחרי, באוטובוס ציבורי ובטרקטור.
  • בכל משאית ובאוטובוס ציבורי בלבד.
  • ברכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.

הסבר: כל רכב שמשקלו כולל מטען הוא 3500 ק"ג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה