בחירת רישיון
התחברות

מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?

תמרור שמציין כניסה לדרך עירונית שהסכנה בדרך זו גדולה בגלל אנשים שנעים במקום זה.

practiceimage