מאגר שאלות תאוריה

אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

  • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
  • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
  • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
  • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.

הסבר: אור ירוק מהבהב , מהבהב 3 פעמים. אחרי ההבהוב השלישי מופיע אור צהוב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה