בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

אור ירוק מהבהב , מהבהב 3 פעמים. אחרי ההבהוב השלישי מופיע אור צהוב.

practiceimage