בחירת רישיון
התחברות

שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

עם לדעת השוטר, הרכב פולט מזהמים לאויר רשאי לעצור רכב לבדיקה.