מאגר שאלות תאוריה

שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

  • סטייה בלתי רצונית של הרכב מנתיבו.
  • רצונו לוודא שצריכת הדלק של הרכב תואמת את נתוני יצרן הרכב.
  • רצונו לוודא שצריכת השמן של הרכב תואמת את נתוני יצרן הרכב.
  • רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב.

הסבר: עם לדעת השוטר, הרכב פולט מזהמים לאויר רשאי לעצור רכב לבדיקה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה