בחירת רישיון
התחברות

העלאת תלמידים לאוטובוס או הורדתם מאוטובוס המיועד להסעת תלמידים תהיה:

אוטובוס להסעת ילדים ,בניגוד לאוטובוס בקו שרות, מחייב הורדת ילדים רק מהדלת הקדמית.