מאגר שאלות תאוריה

העלאת תלמידים לאוטובוס או הורדתם מאוטובוס המיועד להסעת תלמידים תהיה:

  • תמיד הרחק מן המדרכה.
  • מהדלת הקדמית הימנית בלבד.
  • מהדלת האחורית בלבד.
  • מהדלת הקדמית הימנית ומהדלת האחורית.

הסבר: אוטובוס להסעת ילדים ,בניגוד לאוטובוס בקו שרות, מחייב הורדת ילדים רק מהדלת הקדמית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה