בחירת רישיון
התחברות

בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

בלם הרכב מיועד להחזיק את הרכב במצב בלימה כשהנהג לא יושב ברכב