מאגר שאלות תאוריה

בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

  • רק בכביש רטוב.
  • רק בהחניית רכב בירידה תלולה.
  • תמיד.
  • רק בהחניית רכב בעלייה.

הסבר: בלם הרכב מיועד להחזיק את הרכב במצב בלימה כשהנהג לא יושב ברכב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה