מאגר שאלות תאוריה

האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?

  • כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
  • לא, רק להוראות של שוטר תנועה.
  • כן, לעניין הכוונת תנועה בלבד.
  • לא, רק אם השוטר בתפקיד.

הסבר: כן. הוראת שוטר במדים מחייבת את כל עוברי הדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה