בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

יעצור. אין לנסוע ברכב שהבלמים לא תקינים.