מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

  • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
  • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
  • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
  • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.

הסבר: יעצור. אין לנסוע ברכב שהבלמים לא תקינים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה