מאגר שאלות תאוריה

מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

  • מותר לנוע ברכב ללא הגבלה (אם אין סכנה בטיחותית לתנועה), אך לא בכביש.
  • אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
  • מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
  • אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח.

הסבר: הורדה מהכביש היא אי כשירות הרכב מלנוע בדרך .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה