בחירת רישיון
התחברות

מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

הורדה מהכביש היא אי כשירות הרכב מלנוע בדרך .