בחירת רישיון
התחברות

בנהיגה באופנוע בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

כיוון שאופנוע נוסע על ידי שווי משקל, יש סכנה של החלקה והתהפכות. ככל שהמהירות גבוהה.