מאגר שאלות תאוריה

בנהיגה באופנוע בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

  • התהפכות האופנוע אם יפעיל הרוכב פתאום את ידית המצמד.
  • חדירת מים לתוך המנוע, שבעטיים תיווצר חלודה.
  • החלקה והתהפכות של האופנוע ככל שהמהירות גבוהה יותר.
  • החלקה והתהפכות של האופנוע ככל שהמהירות נמוכה יותר.

הסבר: כיוון שאופנוע נוסע על ידי שווי משקל, יש סכנה של החלקה והתהפכות. ככל שהמהירות גבוהה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה