בחירת רישיון
התחברות

מדוע אנו חייבים להטות את האופנוע בזמן פנייה?

בסיבוב כח צנטריפוגאלי פועל על האופנוע. אם לא נשכיב אותו אזי אנחנו עשויים להיזרק מהכביש.