מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

  • האט באופן ניכר והקפד על נסיעה בשמאל הכביש.
  • סע בהילוך גבוה, כל עוד לא הגעת למורד.
  • סע בימין הכביש בלי לשנות את מהירות נסיעתך.
  • שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות לעקומה. היכון להורדת הילוך.

הסבר: הכביש משופע דבר המחייב הורדת הילוך וגם הורדת מהירות בגלל העקומה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה