בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

הכביש משופע דבר המחייב הורדת הילוך וגם הורדת מהירות בגלל העקומה.

practiceimage