בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?

אסור. נסיעה בשכר מותרת רק לרכב המיועד לכך