בחירת רישיון
התחברות

האם חלה חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב הנע בדרך?

כן.לפי דרישת רשות הרישוי.