מאגר שאלות תאוריה

האם חלה חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב הנע בדרך?

  • לא. חובה לסמן מטען הבולט מן הרכב מחלקו האחורי או הקדמי, אבל רק אם המטען חורג לפחות 150 ס״מ מהרכב.
  • כן. חובה לסמן מטען הבולט מחוץ לרכב רק בזמן תאורה.
  • כן. חובה לסמן רכב שמטענו חורג אך רק בצדו הקדמי.
  • כן. חובה לסמן מטען הבולט מחוץ לרכב בכל עת.

הסבר: כן.לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה