בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

יש לתכנן את העקיפה כך שנוכל לסיים אותה מבלי להפריע לתנועה.