בחירת רישיון
התחברות

בעל רישיון נהיגה לדרגה A2 לא יסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן מלאו לנוהג:

עד גיל 18, אסור לבעל רשיון a2להסיע נוסע נוסף באופנוע.