מאגר שאלות תאוריה

בעל רישיון נהיגה לדרגה A2 לא יסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן מלאו לנוהג:

  • 17 שנים.
  • 16 שנים.
  • 18 שנים.
  • 15 שנים.

הסבר: עד גיל 18, אסור לבעל רשיון a2להסיע נוסע נוסף באופנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה