בחירת רישיון
התחברות

כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?

להוריד מהירות ולהסתכל טוב על מנת לקלוט מקסימום מידע.

practiceimage