בחירת רישיון
התחברות

האורך הכולל המותר של רכב משא לא יהיה יותר מ-:

לפי קביעת רשות הרישוי.